Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. Kwota wolna od podatku

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. Czym jest kwota wolna od podatku?

Pod pojęciem kwoty wolnej od podatku rozumie się roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. Obowiązuje ona wyłącznie tych podatników, którzy rozliczają przychody wskazane w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Rozliczających się z przychodów opodatkowanych liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z kapitałów pieniężnych oraz ze sprzedaży nieruchomości kwota wolna od podatku nie obejmuje. Podobnie sprawa ma się z osobami, których przychody są zwolnione z opodatkowania bądź też rozliczane ryczałtowo – czyli wszystkie umowy zlecenia, umowy o dzieło itd.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w roku 2018?

W roku 2018 kwota wolna od podatku równa się 8. 000zł – oznacza to w praktyce, że jeśli podatnik zarobił w skali rocznej od 0 do 8. 000 zł jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego. W roku 2017 roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku wynosił 6. 600 zł. Dla dochodów powyżej 8000zł, ale nieprzekraczających 13. 000 obowiązuje stawka degresywna od 8. 001 do 3. 091 zł. Ta stawka utrzymuje się do dochodów o wysokości 85. 528 zł. Powyżej tego progu zwiększa się stawka podatku (z 18 do 21%), kwota wolna ponownie jest degresywna – od 3. 091 zł do 0 zł. Od 127. 001 zł rocznego dochodu w górę kwota wolna od podatku nie obowiązuje.

Author: biurogetek.com.pl