Bank i jego produkty.

Z definicji bankiem nazywamy osobę prawną ,prowadząca działalność gospodarcza , która polega na świadczenie usług przyjmowania depozytów i udzielania kredytów, oraz innych czynności określonych w ustawie „Prawo Bankowe”. Są to instytucje zaufania publicznego. Wśród usług świadczonych przez banki jest udzielanie kredytów krótko i długoterminowych. Do tych pierwszych zaliczamy kredyty przyznawane na krotki okres czasu, do pieciu lat. Mogą to być kredyty gotówkowe, samochodowe, remontowe.

 

Natomiast kredytami długoterminowymi , czyli przyznawanymi na okres od sześciu lat wzwyż mogą być kredyty hipoteczne, hipoteczno-budowlane, konsolidacyjne. Kolejną usługą oferowaną przez banki jest prowadzenie kont bankowych. Oferta ta też skalda się z kilku pozycji i bank może prowadzić konto osobiste ROR, studenckie i młodzieżowe, konto firmowe oraz oszczędnościowe. Banki mogą również oferować swoim klientom lokaty. Jest to umowa pomiędzy bankiem a klientem , gdzie bank zobowiązuje się wypłacić klientowi powierzony kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umowy. Lokaty mogą być odnawialne i i nieodnawialne. Na rynku bankowym oferowane są tez lokaty bez podatku, poliso lokaty a także konta oszczędnościowe, które tez mają charakter lokaty. Banki oferują również karty kredytowe, które stanowią pewna formę kredytowania. Jednakże pożyczanie pieniędzy w ten sposób może się wiązać z brakiem odsetek, jeżeli spłaca się całość zadłużenia w określonym w umowie czasie.

Author: biurogetek.com.pl