Ceny usług księgowych – Biuro rachunkowe Olsztyn cennik usług

Biura rachunkowe to przedsiębiorstwa uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zawierających w sobie zapis zdarzeń o znaczeniu gospodarczym w formie uporządkowanej, chronologicznej i systematycznej. Biuro zawiera umowę z podatnikiem i świadczy dla niego usługi z zakresu rachunkowości. Do usług tych zalicza się, poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych, między innymi: prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji finansowych (np. PIT) i sprawozdań a także tworzenie planu polityki rachunkowości.

Biuro rachunkowe Olsztyn cennik usług

Cennik biur rachunkowych uzależniony jest od kilku czynników, między innymi rejonu Polski, renomy itd. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów zależy przede wszystkim od ilości dokumentów na miesiąc, sprawy kadrowe i płace z obsługą ZUS i US zależą natomiast od ilości pracowników zatrudnianych w danej firmie. Konkretnych informacji najlepiej dowiedzieć się bezpośrednio, w kilku biurach rachunkowym, a następnie porównać oferty.

 

Author: biurogetek.com.pl