Obniżka stóp procentowych.

Stopa procentowa jest miernikiem przychodu przysługującego właścicielowi kapitału w przypadku, kiedy udostępnia go innym. W Polsce stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej. W przypadku kredytów konsumpcyjnych obniżka stopy procentowej nie zawsze korzystnie wpływa. Jeżeli są zbyt niskie część kredytobiorców może być pozbawiona możliwości ich otrzymania. Jeżeli oprocentowanie w skali roku jest na poziomie na przykład 20 % wówczas banki mogą jeszcze elastycznie manewrować wysokością marży, a co za tym idzie miały możliwość pokrycia kosztów ryzyka klientów mniej wiarygodnych.

 

Jeżeli stopy procentowe nadal będą spadały, to udzielenie właśnie tym klientom kredytu konsumpcyjnego nie będzie się opłacało. Wówczas Ci klienci mogą zostać przejęci przez instytucje para bankowe, które przyznają pożyczki na łagodniejszych zasadach niż banki. Owszem taką postać rzeczy można zaakceptować, jeżeli taki klient korzysta z wielu usług danego banku. Natomiast jeżeli on jest jedynie kredytobiorcą pożyczek konsumpcyjnych bank może stracić go na dłuższy czas a nawet na zawsze.

Author: biurogetek.com.pl