Pojęcie outsourcingu i nie tylko

Dzisiejsza technologia dała nowe możliwości, spowodowała, że wszystko opiera się onią, nic nie może bez niej normalnie funkcjonować. I dała też inspiracje twórczą dla mocnych myszli ludzi sławnych. Już jesteśmy cyborgami. Twój telefon i komputer są twoim przedłużeniem, chociaż intefejs wymaga użycia ruchów palców lub mowy, które są bardzo wolne.” – Elon Musk

Jak brzmi pojęcie outsourcingu druku?

Outsourcing druku to nic innego, jak wpływ na korzyści wynikające ze stosowania systemu, który tworzy druk niezawodny i efektywny.
Zastosowanie znajdzie on w organizacjach, gdzie druk, skanowanie, kopiowanie i faksowanie są ważnymi elementami.
Outsourcing jest to wydzielenie z grupy, ze struktury organizacyjnej, funkcji i przekazanie innym podmiotom. Tu możliwość koncentracji, w procesach oraz kluczowych kompetencji, zwiększenie elastyczności struktur przedsiębiorstwa.

Zalety tu to;
szybkość,
skuteczność,
efektywność.

Historia outsourcingu sięga roku 1923, określeniem outsourcingu nazwano słowa Henryka Forda, który stwierdził, że jeśli nie jest na tyle wydajne jego działanie, a i nie jest tańsze, ani lepsze od konkurencji, to woli do tego zatrudnić kogoś, kto tak potrafi.

Jakie są korzyści płynące z outsourcingu oraz wady?

Wyróżnić można takie korzyści płynące outsourcingu, jak:
redukowanie kosztów,
usługi na najwyższym poziomie,
specjalizacja pracy,
koncentracja na funkcjach biznesowych,
zdobywanie specjalistycznej wiedzy,
koncentracja sił, środków,
koncentracja procesów zarządczych,
oszczędność czasu,
oszczędność zasobów ludzkich.

Wyróżnić jeszcze można wady outsourcingu, jak np.:
przesadne redukowanie kosztów,
zbyt duża redukcja wydatków,
granica opłacalności,
obniżenie jakości projektu,
wybór firmy nieodpowiedzniej do wykonywania usług,
strata kontroli nad nadymi firmy.
Podsumowując, outsourcing to bardzo ważny element, który wspiera prowadzenie działań w danej branży, umożliwia wygenerowanie najlepszych korzyści przy niskich nakładach.

 

Author: biurogetek.com.pl