Terminy używane w produktach bankowych.

Każdy dorosły człowiek w swoim życiu skorzystał przynajmniej raz z produktów oferowanych przez banki. Często napotykamy różną specjalistyczną terminologię stosowaną w umowach i nie za bardzo wiemy co one oznaczają. Depozyt terminowy jest to wkład pieniężny zwracany klientowi po pewnym z góry ustalonym czasie. Często nazywany również mianem lokaty terminowej lub lokaty bankowej. Zapadalność- to jest właśnie okres na jaki klient niejako pożycza bankowi swój kapitał i po którym następuje zwrot środków wraz z zapłatą za jego użyczenie.

 

Oprocentowanie czyli jakby stawka za pożyczenie środków wyrażona procentem w skali roku. Czyli jeżeli mamy oprocentowanie 20 % a pożyczamy 100 zl to po roku otrzymamy 100 zł + 20% *100 zł= 120 zł, po pól roku 110 zł a po miesiącu 101,67 zł. Używa się również zamiennie pojęcia kapitalizacja odsetek, czyli doliczanie odsetek do posiadanego kapitału. Rachunek bankowy to konto prowadzone dla nas przez bank, na którym przechowywane są i gromadzone nasze środki finansowe czyli pieniądze. Każde konto ma swój unikatowy jedyny numer identyfikacyjny. Kredyt lub pożyczka bankowa to form odwrotna do lokaty. W tej formie to bank pożycza nam jakąś określoną liczbę pieniędzy na z góry określony w umowie termin na określony cel. W zamian klient banku, czyli pożyczkobiorca czy kredytobiorca ma oddać w terminie określonym pożyczoną kwotę pieniędzy wraz z ustalonym wynagrodzeniem wyrażonym procentem od pożyczonej kwoty pieniędzy.

Author: biurogetek.com.pl