Rozwiązanie umowy o kredyt mieszkaniowy.

Jeżeli bank chce rozwiązać umowę zawarta na kredyt mieszkaniowy powinien rozważyć również konsekwencje dla klienta. Nawet wyrokiem Sądu Najwyższego orzeczono, że niewielka zalęgłość w spłacie kredytu mieszkaniowego nie uzasadnia obawy, że całość zadłużenia nie zostanie zwrócona bankowi . Zwłaszcza, ze kwota zaciągniętej pożyczki wynosi często kilkaset tysięcy złotych, przy opóźnieniu w spłacie rzędu na przykład dwóch tysięcy złotych. Takie postępowanie banku wobec klienta jest nieuzasadnione.

 

Wobec tego bank nie powinien wypowiadać takiej umowy klientowi. Trzeba dodać, żę decyzja banku o rozwiązaniu umowy nie jest odwołalna. Podjęcie rozmów z klientem, sprawia, ze anuluje się wypowiedzenie i następuje powrót do spłat rat kredytu. Większość wypowiedzeń umowy ma warunkowy charakter. Korzystne dla banku jest podjecie negocjacji na każdym etapie windykacji. Zwłaszcza, ze w przypadku kredytów hipotecznych korzystniej jest odroczyć spłatę raty co pozwala na przedłużenie czasu dla klienta, żeby mul wrócić do spłat a dodatkowo bank może jeszcze zarobić na prowizji i anektowaniu umowy.

Author: biurogetek.com.pl