Lokata ustrukturyzowana, czyli ponadprzeciętne zyski.

Od zawsze wiadomo, że inwestycje obiecujące przynieść ponadprzeciętny zysk są atrakcyjniejsze od innych produktów finansowych. Takim produktem jest lokata ustrukturyzowana. Jest to połączenie bezpiecznej inwestycji z możliwością osiągnięcia wysokich zysków. Jest to możliwe ponieważ cześć kapitału zainwestowanego przez klienta lokowana jest w bezpiecznych papierach państwowych natomiast drugą część inwestuje się w surowce czy na giełdzie.

 

Podział taki ma na celu zwrot z bezpiecznej części kapitału , który ma zrównoważyć ewentualne straty w inwestowaniu ryzykownym. W lokatach ustrukturyzowanych nie ma określonej z góry stopy procentowej. Gwarantowany jest jedynie zwrot zainwestowanego kapitału bez strat. Takie lokaty są również zawierane na dłuższy czas niż lokaty standardowe, najczęściej na 3-4 lata. Jeżeli inwestycje nie przyniosły żadnych zysków klient otrzymuje jedynie cały kapitał dodatkowych profitów. Czyli rzeczywiście to ponosi stratę, bo gdyby zainwestował tę sama kwotę w lokatę tradycyjną po okresie umowy miałby zarówno kapitał jak i gwarantowane zyski.

Author: biurogetek.com.pl