Formularz przelewu- dane odbiorcy.

Operacja przelewu zostanie wykonana nawet wówczas, gdy na blankiecie zostaną wpisane nieprawidłowe dane odbiorcy przelewu. Ważny jest jedynie numer konta bankowego. Sytuacja jest analogiczna do rozmów telefonicznych. Nie musimy znać danych osoby, do której dzwonimy, ważne jest, że znamy jej numer telefonu. W przypadku, gdy zleceniodawca pomyli numer rachunku ma praktycznie zerowe szanse na odzyskanie pieniędzy. Oczywiście omyłka jednej czy dwóch cyfr automatycznie wycofuje przelew z realizacji.

 

Sytuacja taka może nastąpić wówczas, gdy klient płaci za jedną usługę a wprowadza numer kontrahenta świadczącego inną usługę. Na przykład płaci za wywóz śmieci a wprowadził konto bankowe dostawcy Internetu. Taka sytuacja ma miejsce od roku 2012 gdy przepisy ustawy o usługach płatniczych zastąpiły w tym przypadku ustawę prawa bankowego. Prawo bankowe nakazywało identyfikować klienta nie tylko po numerze konta bankowego lecz również po nazwie czy adresie odbiorcy.

Author: biurogetek.com.pl