Bankowa karta płatnicza.

Bankowa karta płatnicza, czyli elektroniczne narzędzie płatnicze służące do zdalnego dostępu do środków na swoim koncie osobistym wydawane przez bank lub inną instytucję finansową. Za pomocą karty płatniczej możemy podejmować gotówkę z bankomatów lub płacić bezgotówkowo za transakcje w sklepie. Ze względu na kryterium sposobu rozliczania transakcji kartami , możemy je podzielić na karty kredytowe, w tym z odroczonym terminem płatności, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone.

 

Karty kredytowe, czyli takie, gdzie bank przyznaje użytkownikowi pewien limit kredytowy . W przypadku skorzystania z niego środki są oprocentowane, a użytkownik okresowo otrzymuje rozliczenia transakcji wykonanych kartą. Karta obciążeniowa, różni się tym od karty kredytowej, że wykorzystane środki posiadacz karty nie może spłacać w ratach ustalonych przez bank tylko w całości w terminie wyznaczonym przez bank. Karta debetowa wydawana standardowo do rachunku osobistego , obciąża rachunek w momencie wykonywania transakcji i jest ograniczona do stanu konta użytkownika karty. Karty przedpłacone mogą być używane w momencie doładowania ich środkami z konta osobistego do wysokości autoryzacji.

Author: biurogetek.com.pl