Formularz przelewu- dane odbiorcy.
lip02

Formularz przelewu- dane odbiorcy.

Operacja przelewu zostanie wykonana nawet wówczas, gdy na blankiecie zostaną wpisane nieprawidłowe dane odbiorcy przelewu. Ważny jest jedynie numer konta bankowego. Sytuacja jest analogiczna do rozmów telefonicznych. Nie musimy znać danych osoby, do której dzwonimy, ważne jest, że znamy jej numer telefonu. W przypadku, gdy zleceniodawca pomyli numer rachunku ma praktycznie zerowe szanse na odzyskanie pieniędzy. Oczywiście omyłka...

Read More
Konto dla seniora.
lip02

Konto dla seniora.

Na rynku produktów finansowych raczej mało banków nastawia się na sprzedaż produktu ROR dla wybranej grupy klientów. Również seniorzy nie maja zbytniego wyboru dla swojej grupy wiekowej. Te co są na rynku mają warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o „specjalne” względy. Musi mieć ukończone minimum 50 lat. W niektórych bankach warunkiem jest otrzymywanie emerytury bądź renty. Banki nie biorą pod uwagę, ze starsi ludzie...

Read More
Koszt konta bankowego.
lip02

Koszt konta bankowego.

Z wyliczeń ekspertów finansowych wynika , że prowadzenie konta bankowego kosztuje nas w Polsce średnio około 500 zł rocznie. Skąd się bierze taka duża suma? Nie chodzi oczywiście, że taką kwotę płaci właściciel konta bankowi w postaci rożnych prowizji za prowadzenie rachunku czy wypłat pieniędzy z bankomatów czy opłat za zrobienie przelewu. Każdy prawie bank ma w swojej ofercie konto, za prowadzenie którego nie pobiera żadnych opłat....

Read More
Rozwiązanie umowy o kredyt mieszkaniowy.
lip02

Rozwiązanie umowy o kredyt mieszkaniowy.

Jeżeli bank chce rozwiązać umowę zawarta na kredyt mieszkaniowy powinien rozważyć również konsekwencje dla klienta. Nawet wyrokiem Sądu Najwyższego orzeczono, że niewielka zalęgłość w spłacie kredytu mieszkaniowego nie uzasadnia obawy, że całość zadłużenia nie zostanie zwrócona bankowi . Zwłaszcza, ze kwota zaciągniętej pożyczki wynosi często kilkaset tysięcy złotych, przy opóźnieniu w spłacie rzędu na przykład dwóch tysięcy złotych....

Read More
Obniżka stóp procentowych.
lip02

Obniżka stóp procentowych.

Stopa procentowa jest miernikiem przychodu przysługującego właścicielowi kapitału w przypadku, kiedy udostępnia go innym. W Polsce stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej. W przypadku kredytów konsumpcyjnych obniżka stopy procentowej nie zawsze korzystnie wpływa. Jeżeli są zbyt niskie część kredytobiorców może być pozbawiona możliwości ich otrzymania. Jeżeli oprocentowanie w skali roku jest na poziomie na przykład 20 %...

Read More